Home » , , » ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΘΗΒΑ

ΛΕΙΨΑΝΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΛΟΥΚΑ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΑΝ ΣΤΗ ΘΗΒΑ


Α Γ Ι Ο Σ Λ Ο Υ Κ Α Σ 

  Συγγραφέας τοῦ τρίτου Εὐαγγελίου καί τῶν Πράξεων τῶν Ἀποστόλων . Ἕνας ἀπό τούς πιό ἔμπιστους συνεργάτες τοῦ ἀποστόλου Παύλου . Μορφωμένος ἐπιστήμονας , ἄριστος ἰατρός , φλογερός ἀπόστολος . Εἶναι ὁ « Λουκᾶς ὁ ἰατρός ὁ ἀγαπητός » ( Κολ . δ ́ 14). 

*** Ὀκτώβριος 2013 328 

  Ὁ ἅγιος Λουκᾶς καταγόταν ἀπό τήν Ἀντιόχεια . Δέν ἦταν Ἰουδαῖος ἀλλά « ἐθνικός », δηλαδή εἰδωλολάτρης , καί πιθανότατα ἑλληνικῆς καταγωγῆς . Χειριζόταν θαυμάσια τήν ἑλληνική γλώσσα καί ἐπιπλέον γνώριζε καλά τήν ἑβραϊκή καί τήν ἀραμαϊκή . Σπούδασε ἰατρική ἀλλά παράλληλα ἦταν καί καταπληκτικός ζωγράφος . 
  Ἀπό τότε ὅμως πού γνώρισε τόν ἀπόστολο Παῦλο , ἡ ζωή του ἄλλαξε . Βαπτίστηκε χριστιανός καί ἐγκατέλειψε τήν ἐπαγγελματική του σταδιοδρομία , προκειμένου νά ἀκολουθεῖ τόν ἀπόστολο τῶν ἐθνῶν στίς ἱεραποστολικές περιοδεῖες του . Ὡς ἔμπειρος γιατρός ἀνακούφιζε τόν καταπονημένο ἀπό τόσες ταλαιπωρίες ἀπόστολο , τόν ὁποῖο διακονοῦσε μέ στορ γή καί ἀφοσίωση . Ὡς εὐγνώμων μαθητής ἔμεινε πιστός κοντά στόν πνευματικό του καθοδηγό ἀκόμη καί στή φυλάκισή του στή Ρώμη , ὅταν ὅλοι οἱ ἄλλοι τόν εἶχαν ἐγκαταλείψει . 
  Μαθητεύοντας κοντά στόν ἀκούραστο ἐργάτη τοῦ Εὐαγγελίου , ὁ Λουκᾶς ἀξιώθηκε νά ἔρθει σέ ἐπαφή καί μέ ἄλλους Ἀποστόλους πού εἶχαν γνωρίσει προσωπικῶς τόν Κύριο Ἰησοῦ , καθώς ἐπίσης καί μέ τήν Παναγία Μητέρα τοῦ Χριστοῦ . Γιʼ αὐτό καί στό Εὐαγγέλιό του διασώζονται πολλές πληροφορίες γιά τόν Εὐαγγελισμό , τή Γέννηση , τήν Ὑπαπαντή καί τήν παιδική ἡλικία τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ , πού δέν ἀναφέρονται ἀπό τούς ἄλλους Εὐαγγελιστές . Καί τό ἀξιοπρόσεκτο εἶναι ὅτι ὅσα καταγράφει ὁ Εὐαγγελιστής Λουκᾶς τά μεταφέρει μέ θαυμαστή ἐπιστημονική ἀκρίβεια καί ἱστορική ἀξιοπιστία . 
  Ἐκτός ἀπό τό Εὐαγγέλιο πού εἶναι τρίτο στή σειρά τῶν βιβλίων τῆς Καινῆς Διαθήκης , ὁ ἀπόστολος Λουκᾶς ἔγραψε καί τίς « Πράξεις τῶν Ἀποστόλων » ὅπου περιγράφει τή ζωή τῆς πρώτης Ἐκκλησίας καί ἰδιαιτέρως τό ἔργο τῶν δύο πρωτοκορυφαίων Ἀποστόλων Πέτρου καί Παύλου . Μετά τό μαρτυρικό θάνατο τοῦ Παύλου στή Ρώμη , ὁ Λουκᾶς συνέχισε τό ἀποστολικό ἔργο τοῦ κηρύγματος . Περιόδευσε στήν Ἰταλία καί τή Δαλματία καθώς ἐπίσης καί στή Μακεδονία , τήν Ἀχαΐα καί τή Βοιωτία , ὅπου τελείωσε τή ζωή του εἰρηνικά σέ ἡλικία περίπου 80 ἐτῶν 1.   

  Ἐνταφιάστηκε στή Θήβα καί ἀπό τόν τάφο του πού σώζεται μέχρι σήμερα ἀνέβλυζε ἕνα θαυματουργό ὑγρό , πού θεράπευε διάφορες ἀσθένειες , καί μάλιστα παθήσεις ὀφθαλμολογικές . Τά ἱερά του λείψανα μεταφέρθηκαν στήν Κωνσταντινούπολη . Ὡστόσο νωρίτερα ( ἀπό τόν ιδ ́ αἰώνα ), τμῆμα τοῦ ( ἀριστεροῦ ) χεριοῦ τοῦ Ἀποστόλου βρίσκεται στόν ἱστορικό ἱερό ναό τοῦ ἁγίου Νικολάου τοῦ Νέου στόν Κλειτσό Εὐρυτανίας , ὅπου μεταφέρθηκε ὕστερα ἀπό κάποια πολεμική ἐκστρατεία Βυζαντινῶν . Στίς 17 Σεπτεμβρίου 2000, ἔπειτα ἀπό πολυετεῖς προσπάθειες τῆς Ἱ . Μητροπόλεως Θηβῶν καί Λεβαδείας , ἕνα ἄλλο τμῆμα τῶν ἱερῶν του λειψάνων ἐπεστράφη στή Θήβα , ὅπου σώζεται ὁ τάφος του . 

***

   Ἡ πόλη τῆς Λαμίας ἀπό ἀρχαιοτάτων χρόνων εἶχε κτισμένο ναό πρός τιμήν του στήν κορυφή ἑνός κατάφυτου λό - φου , ἀπέναντι ἀπό τό ἀρχαῖο κάστρο της . Ὡστόσο ἡ θαυμαστή ἐπέμβαση τοῦ ἁγίου , ἀνήμερα τῆς μνήμης του , στίς 18 Ὀκτωβρίου 1944, συνετέλεσε ὥστε νά ἀναγνωριστεῖ ὡς πολιοῦχος της . Συγκεκριμένα , ἦταν παραμονή τῆς ἑορτῆς του κι οἱ πιστοί χριστιανοί εἶχαν συγκεντρωθεῖ στό ἐκκλησάκι τοῦ Ἁγίου γιά τόν Ἑσπερινό . Ὕστερα ἀπό τέσσερα χρόνια γερμανικῆς κατοχῆς εἶχαν ἀρχίσει ἐπιτέλους νά ἀχνοφαίνοται ἐλπίδες γιά τήν ἀνάκτηση τῆς ἐλευθερίας . Οἱ δεήσεις τῶν πιστῶν γίνονταν τώρα θερμότερες· « Θεέ μας , Παναγία μας , ῞Αγιε Λουκᾶ , σῶστε μας ». Καί τό θαῦμα ἔγινε ! ̔Ο Αὐστριακός λοχίας , κλειδοῦχος τότε τοῦ Σιδηροδρομικοῦ Σταθμοῦ Λαμίας , ̓Ιωσήφ Μπλέχινγκερ , μέ κίνδυνο τῆς ζωῆς του ἔκοψε τό θανατηφόρο καλώδιο καί ἀνέκοψε τίς ἀνατινάξεις πού εἶχαν ἀρχίσει οἱ Γερμανοί στίς ἀποθῆκες τῶν πυρομαχικῶν 2 . Ἔτσι οἱ Γερμανοί ἔφυγαν χωρίς ἐκείνη τήν ἡμέρα νά ὑπάρξει οὔτε ἕνα θύμα , οὔτε ἕνας τραυματισμός . ̔Ο λαός τῆς Λαμίας ξεχύθηκε στούς δρόμους μέ ἀλαλαγμούς χαρᾶς καί τόν χαι - ρετισμό· « Χριστός ̓Ανέστη ! ̓Ελεύθεροι , ἐλεύθεροι ! Δόξα τῷ Θεῷ !». Τήν ἀμέσως ἑπομένη Κυριακή ἔγινε εὐχαριστήριος θεία Λειτουργία στό Μητροπολιτικό Ναό , ὅπου παρέστησαν οἱ ἀρχές τῆς πόλεως χωρίς καμία ἐξαίρεση . Γονατιστοί ὅλοι εὐχαρίστησαν τόν Θεό , ὅταν ὁ ἱε ροκήρυκας π . Πάμφιλος Παπαγιάννης διάβασε τήν εὐχαριστήριο εὐχή ἐπί τῇ ἀπελευθερώσει . Ἀπό τότε μέ βασιλικό διάταγμα ἡ Λαμία πανηγυρίζει διπλή ἑορτή τήν ἡμέρα αὐτή . 
  Καί ἡ Ἔδεσσα , ἡ πανέμορφη ἱστορική πόλη τῆς Μακεδονίας μας , τιμᾶ ὡς πολιοῦχο τόν ἅγιο Λουκᾶ , διότι τήν ἡμέρα τῆς ἑορτῆς του , στίς 18 Οκτωβρίου 1912, ὁ ἑλληνικός στρατός κατέλαβε τό σιδηροδρομικό σταθμό καί εἰσῆλθε θριαμβευτικά στήν πόλη , τήν ὁποία καί ἀπελευθέρωσε ἀπό τούς Τούρκους . 
  Ἡ Ἑλλάδα ὀφείλει πολλά στόν ἅγιο ἀπόστολο καί εὐαγγελιστή Λουκᾶ . Αὐτό μαρτυρεῖ τό εὐαγγέλιό Του πού γράφτηκε στήν γλώσσα τήν ἑλληνική . Αὐτό μαρτυροῦν πολλές ἑλληνικές πόλεις ὅπου κήρυξε τό Εὐαγγέλιο . Αὐτό φανερώνουν τά θαυμαστά γεγονότα , πού καθιέρωσαν τόν ἅγιο ὡς πολιοῦχο γιά τήν Λαμία καί τήν Ἔδεσσα . Ἄς τιμοῦμε λοιπόν μέ εὐγνωμοσύνη τόν ἅγιο Λουκᾶ κά θε χρόνο τήν ἡμέρα τῆς μνήμης του (18 Ὀκτωβρίου ) καί ἄς τόν παρακαλοῦμε νά πρεσβεύει στόν Κύριο γιά τή σωτηρία ὅλου τοῦ κόσμου , καί εἰδικά γιά τό πολύ παθο ἔθνος μας . 
Νικηφόρος 

–––––––––– 
1. Σύμφωνα μέ ἄλλη μαρτυρία , ὑπέστη μαρτυρικό θάνατο διʼ ἀπαγχονισμοῦ . 
2. Ὁ εὐλογημένος αὐτός ἄνθρωπος παρέμεινε στή Λαμία τά ὑπόλοιπα χρόνια τῆς ζωῆς του , μετονομάστηκε ̓Ηλίας Κόκκινος καί βαπτίστηκε ̓Ορθόδοξος Χριστιανός ( βλ . Περιοδικό « Ἡ Δρᾶσις μας », τεῦχος 432, Ὀκτώβριος 2005, σελ . 296-7)

ΠΗΓΗ
μοιραστείτε αυτή την ανάρτηση :

0 σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

ΣΧΟΛΙΑΣΤΕ...

 
ΚΛΕΙΤΣΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: ΚΟΡΙΤΣΑ | ΜΑΥΡΟΛΟΓΓΟΣ | ΜΕΣΟΧΩΡΙ | ΠΛΑΤΑΝΟΣ
Πνευματικά δικαιώματα © 2013. ΚΛΕΙΤΣΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ - www.aepi.gr
ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ DIGIT COMPANY εκδόσεις digit
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ :greek-sites.gr